Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 2ம் திருவிழா 21/06/2020


2nd Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
2ம் திருவிழா திரு.து.சிவசுப்பிரமணியம் உ.கிழக்கு
  திரு.செ.செல்வவிக்கினேஸ்வரன் உ.கிழக்கு