Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 15ம் திருவிழா தீர்த்தம் 04/07/2020


15th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
15ம் திருவிழா திருமதி.பராசக்தி யோகரத்தினம் குடும்பம் அவுஸ்திரேலியா