Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 13ம் திருவிழா சப்பறம் 02/07/2020


13th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
13ம் திருவிழா திரு.சிவசுப்பிரமணியம் உ.கிழக்கு
  திரு.ஆ.ஜெகநாதன் உ.கிழக்கு
  சி.நந்தகுமாரன் உ.கிழக்கு