Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 12ம் திருவிழா திருவிளக்குப்பூஜை 01/07/2020


12th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
12ம் திருவிழா திரு.ந.கணெசலிங்கம் உ.வடக்கு