Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 10ம் திருவிழா மஞ்சம் 29/06/2020


8th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
10ம் திருவிழா திருமதி.யசோதரா ஜெயாலதேவன் லண்டன்